#2 ARBETSLIVETS LÄRANDE

#2 ARBETSLIVETS LÄRANDE

#2 ARBETSLIVETS LÄRANDE

Vi lär i skolan, men vi lär ännu mer på jobbet – och i resten av hela livet. Vad innebär kompetensutveckling som process? Hur kompetensutvecklar vi för det oförutsedda? Vilka verktyg och metoder krävs för att kompetensutveckla formella och informella kompetenser?