#5 GRÄNSER OCH UPPLEVELSER

#5 GRÄNSER OCH UPPLEVELSER

#5 GRÄNSER OCH UPPLEVELSER

Vad är en upplevelse i en framtid av mobilitet? Har turism en framtid om vi ska leva hållbart? Hur kan besöksnäringen arbeta med kompetensutveckling och digitalisering? Vad är migrationens roll och de nya kompetensmöjligheter och utmaningar den ger?