#6 FRAMTIDENS LÄRANDE

#6 FRAMTIDENS LÄRANDE

#6 FRAMTIDENS LÄRANDE

Vad är ett digitalt klassrum för livslångt lärande? Hur skapar vi system och verktyg för tillgänglighet och säkerhet? Hur hanterar vi kontinuerlig kompetensutveckling med digitalt stöd? Vad innebär kunskapsdelning i digitala miljöer? Hur skulle vi skapa skolan idag, om vi gjorde allt från början?