#7 VÅRD OCH VÄLFÄRD MITT I SKARVEN

#7 VÅRD OCH VÄLFÄRD MITT I SKARVEN

#7 VÅRD OCH VÄLFÄRD MITT I SKARVEN

Vilka kompetenser behövs i en växande vårdsektor? Hur kommer e-hälsa att påverka vårdsektorn? Hur skapar vi bättre system för kunskapsutveckling och kunskapsdelning?