Days
Hours
Minutes
Seconds

LEARNING LABS 2017

23-25 NOVEMBER 2017 PÅ SVENSKA MÄSSAN i GÖTEBORG

Tycker du att framtiden är spännande?
Tycker du att framtiden är skrämmande?
Vill du lära dig något nytt?
Vill du utbilda dig för förändringar?
Har du sett något som inte funkar i systemen?
Funderar du på om lärande och arbete kan hänga ihop bättre?
Är du ung?
Är du vuxen?
Är du expert?
Är du entusiast?
Är du en praktiker?
Är du en grubblare?
Vill du möta nya människor att tänka med?
Vill du ha plats att tänka egna tankar?
Vet du inte vad du vill?
Vet du vad du vill?
Vill du vidare?

Välkommen till Learning Labs 2017
Learning Labs är ett arbetsmöte som samlar praktisk kunskap, lärande och samhällsutmaningar på tvären genom våra vanliga system och strukturer. Här möts arbetsmarknadens parter, utbildningsaktörer, framåtlutade företagare och unga vuxna för att skapa idéer och modeller för framtiden. Eller helt enkelt: här får alla som är nyfikna på sin egen och hela världens framtid ett ställe att fantisera och laborera kring hur vi skapar den på bästa sätt. Eller inte.

Var beredd – men på vad?
Vad innebär digitalisering, ökad automatisering och en förändrad demografi för hur yrkeslivet kommer att organiseras och vad får det för konsekvenser för utbildningar? Hur kan vi förstå och använda praktik, expertis och testmiljöer? Hur kan vi ta oss snabbare till smartare lösningar, utan att äventyra kvalitet eller riskera felsatsningar?

Var med – om och som du vill
På Learning Lab är deltagarna huvudsaken. Du kan komma en stund eller stanna hela tiden, du väljer själv hur aktivt deltagande du vill vara och på vilket sätt. Vi står redo med inbjudande samtals- och workshop-format, spännande exempel och utmanande upplevelser.

Initiativet Transformation Learning Lab

Transformation Learning Lab är ett samverkansprojekt mellan Svenska Mässan – det nordiska navet för mässor, event och konferenser som syftar till hållbara lösningar för hållbara liv i hållbara samhällen, RISE digitalisering och lärande – en del av RISE: Research Institutes of Sweden, ett sammanhang där organisationer inom utbildningssektorn och verksamma inom livslångt lärande kan medverka i tillämpade forskningsprojekt, få ny kunskap, testa produkter och system och få tillgång till såväl forskning som omvärldsanalys kring digitalisering, användarinteraktion och transformation samt NAV Sweden – som  driver och utvecklar en öppen infrastruktur med nätverk och mötesplatser för Hållbar Samhällsutveckling, Innovation och Lärande. Tillsammans med partners från myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle skapas gränsöverskridande samspel runt samhällets gemensamma utmaningar

Intitativtagare

RI.SE_logo-02
SMS_JPG_RGB
NAVsweden logga

Vill du medverka?

Just nu tar vi emot anmälningar från företag, organisationer och initiativ som vill medverka under Learning Lab 2017. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta projektansvarig Pernilla Ahlqwist, 0701-61 06 89 eller pernilla.ahlqwist@svenskamassan.se