Home » Kostens påverkan på dina tänder

Kostens påverkan på dina tänder

Goda matvanor gynnar kroppens allmänhälsa. Något som vi pratar mindre om är kostens påverkan på munhälsan. Tänderna kräver näring, samtidigt som viss kost kan drabba emaljen och öka risken för karies. Likt kroppen behöver tänderna också vila, mellan måltiderna behöver munnens pH-värde neutraliseras för att tänderna ska få vila. 

Vad är bra matvanor? 
Vilka matvanor som anses vara bra är högst individuellt, men däremot mår alla kroppar och tänder bra av en varierad kost. Sett till tändernas bästa innebär bra matvanor att låta tänderna vila under dagen. Det optimala är att äta tre måltider och två mellanmål, däremellan ges tänderna möjlighet att återhämta sig.  

En syraattack startar så fort du äter eller dricker något annat än vatten. Attacken pågår i cirka trettio minuter innan pH-värdet har åter neutraliserats. Det innebär också att småätande påfrestar tänderna. 

Du bör undvika att borsta dina tänder cirka trettio minuter efter att du ätit. Under dessa trettio minuter är emaljen skör och tandborstningen kan då skada emaljen, som aldrig går att läka igen. 

Påskynda neutraliseringen 
Det går att påskynda neutraliseringen något genom att skölja munnen med vatten. Tänderna mår också gott av att du sköljer munnen med fluorskölj efter lunch. Fluorid har nämligen visat sig vara det enda medlet som till viss del kan läka karies. 

Livsmedel som tänderna mår gott av 
Grönsaker som innehåller fibrer är bra för dina tänder, dels för att fibrer är nyttigt men också för att de kräver en del tuggning och därmed stimulerar salivproduktionen. Blomkål är en bra grönsak som innehåller kalcium och fosfater vilket också gynnar mineralerna i saliven. Ost är ett livsmedel som neutraliserar balansen i munnen, och som dessutom innehåller mycket kalcium – en byggsten för friska och starka tänder.

Copyright © 2019 learninglabs2017.se  All rights reserved.