Home » Uncategorized » Frätskador på tänderna

Frätskador på tänderna

Frätskador på tänderna är skador som uppstår när emaljen gnids bort eller slipas ner. Dessa skador kan orsakas av olika faktorer, till exempel om du tuggar sötat tuggummi, överdriven användning av tandtråd, eller att man gnager på pennor eller andra föremål. Frätskador kan också uppstå vid sjukdomen bulimi, eftersom upprepade kräkningar fräter på tänderna. Behandlingen av frätskador varierar beroende på svårighetsgraden av skadan och kan innefatta att slipa ner tänderna, fylla hål eller till och med tandprotetiska ingrepp. Det är viktigt att undvika sådant som kan leda till frätskador och att regelbundet besöka tandläkaren för undersökningar.

Copyright © 2019 learninglabs2017.se  All rights reserved.